wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

  • Stajnia Miszewo S.C.
    NIP: 584 25 69 861
  • E-mail:biuro@stajnia-miszewo.pl
  • Telefon(58) 684-87-73
    603 045 046
  • Fax(58) 684-87-73
  • Godziny działania sklepuponiedziałek - piątek 10.00 - 19.00, soboty 10.00 - 15.00

Regulamin


 §1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają:

    COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik
    DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)
    KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
    KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
    KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz śledzenie historii zamówień
    KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawców
    PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    PRAWO PRZEWOZOWE – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.)
    PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
    PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową
    REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawców z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawców oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawców
    REKLAMACJA - związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy
    SKLEP -oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową stajniamiszewo.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcami/Usługodawcami umów na odległość
    TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza stworzenie zmaterializowanego dokumentu zawierającego własnoręczny podpis
    USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawców w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy
    USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę
    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
    UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej stajniamiszewo.pl

 
§2 Postanowienia ogólne

    Przedmiotem działalności Sklepu stajniamiszewo.pl jest handel detaliczny produktami, w tym sprzętem jeździeckim, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Określony w zdaniu poprzednim przedmiot działalności Sklepu realizowany jest wyłącznie na terenie Polski. Właścicielem Sklepu jest: Stajnia Miszewo S.C. z siedzibą w Miszewie, ul. Gdyńska 179, 80-297 Banino  NIP: 584 25 69 861, tel. 58 684 87 73, adres email: biuro@stajniamiszewo.pl Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Sprzedawcy informują, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie stajniamiszewo.pl jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie. W przypadku, jeśli Użytkownik nie akceptuje jakichkolwiek postanowień niniejszego regulaminu, Sprzedawcy uprzejmie proszą o nie składanie zamówień oraz nie zakładanie konta. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszelkie informacje na temat towaru w informacji handlowej na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań aby opisy produktów i ich zdjęcia najbardziej trafnie charakteryzowały produkt jednak w przypadku jakichkolwiek niejasności prosimy Klienta przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy na adres biuro@stajniamiszewo.pl

 
§2 Zamówienia

    Zamówienia można składać w następujący sposób:
        a) Poprzez formularz zamówienia
        W celu prawidłowego wypełnienia formularza zamówienia, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
            imienia i nazwiska,
            adresu,
            kodu pocztowego,
            miasta,
            kraju,
            nr. telefonu,
            adresu e-mail,
            nr. NIP oraz nazwy firmy (w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą).
        b) Przy składaniu zamówienia pocztą elektroniczną, niezbędne jest podanie przez Użytkownika w wiadomości e-mail danych osobowych wymienionych w ust. 1a niniejszego paragrafu oraz wskazanie towaru bądź towarów, które Użytkownik chce zakupić. W takim przypadku umowa sprzedaży zawierana jest w momencie otrzymania przez Użytkownika od Sprzedawców wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
         c) osobiście w siedzibie sklepu przy ul. Gdyńska 179, 80-297 Banino
    Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, sposób dostawy. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam” na końcu zamówienia w zakładce „Koszyk” Dostępność zamawianego towaru uwarunkowana jest dostępnością danego produktu u producenta.

 
§3 Płatności

    Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
    a) gotówką za pobraniem;
    b) przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
    c) przedpłata szybkim przelewem za pomocą systemu PayU;
    d) gotówką przy osobistym odbiorze w siedzibie Sprzedawcy; Sprzedawcy informują, że ich rachunek bankowy na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez bank PKO BANK POLSKI  pod numerem 14 1020 1811 0000 0502 0017 0407

 
§4 Wysyłka towaru

    Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy oraz czas dostawy towaru przez firmę kurierską „DPD” . Czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie towaru dostawcy to jeden dzień roboczy, natomiast czas dostawy to maksymalnie 5 dni roboczych. Jeżeli z powodu tymczasowej niedostępności towaru, określony w zdaniu poprzednim czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go dostawcy nie będzie realny, Sprzedawcy/Usługodawcy poinformują o tym Użytkownika drogą mailową bądź telefoniczną tego samego dnia, w którym złożył on zamówienie (w godzinach otwarcia sklepu). W takim przypadku Użytkownik będzie mógł anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części bądź podzielić zamówienie. W sytuacji wyboru przez Użytkownika podziału zamówienia, dostawa towarów nastąpi w odrębnych przesyłkach, w terminach ustalonych indywidualnie z Użytkownikiem a Użytkownik nie poniesie dodatkowych kosztów wysyłki wynikających z podziału zamówienia. Przygotowanie zamówionego przez Użytkownika towaru do wysyłki następuje:
    - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili zawarcia pomiędzy Sprzedawcami a Kupującym umowy sprzedaży,
    - w przypadku płatności przelewem – w chwili wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawców,
    - w przypadku płatności poprzez serwis PayU – w chwili otrzymania przez Sprzedawców od właściciela serwisu potwierdzenia dokonanej płatności. O wysłaniu produktu Sprzedawcy informują Kupującego drogą mailową niezwłocznie po przekazaniu paczki firmie kurierskiej „DPD”. Przy każdym zakupie Sprzedawcy wystawiają Kupującemu paragon fiskalny. Faktura VAT jest wystawiana na indywidualne życzenie osoby zamawiającej.

 
§4 Koszt dostawy

koszty dostawy 

Przy zamówieniach przekraczających wartość 300 zł o wadze do 30 kg przesyłka gratis. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
§5 Reklamacje

    W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sklep. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 
§6 Odstąpienie od umowy

    Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcami w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcom albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres biuro.stajniamiszewo@gmail.com albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawców: Stajnia Miszewo s.c. ul. Gdyńska 179, 80-297 Banino Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcom na wskazany w wyżej adres jego siedziby. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. W ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawcy zwracają mu w terminie 7 dni od daty sprawdzenia towaru wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Koszty odesłania towaru do Sprzedawców nie są Konsumentowi zwracane. Sprzedawcy dokonują zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawcy informują, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
    a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; Sprzedawcy uprzejmie proszą Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

 
§7 Ochrona prywatności

    Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów realizacji zamówienia. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

.
§8 Własność intelektualna

Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe, nazwy firm, zdjęcia i opracowania tekstowe są własnością Sklepu lub firm ze Sklepem współpracujących i są tu prezentowane za ich zgodą w celach informacyjnych. Sklep nie wyraża pozwolenia na ich kopiowanie.
 
§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

    Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Przejdź do strony głównej
internetica.pl